Shkolla e Mesme TEKNIKE EKONOMIKEÇELËSI QË HAP DYERT E JETËS ...   

 "... sepse ne jemi më të mirët dhe këtë e arrijmë, jo vetëm  me dëshirën për të qënë, por dhe me vullnetin për tu bërë më të mirët!"

 

Shkolla e Mesme TEKNIKE EKONOMIKE, Tiranë (SH.T.E.T) i ka fillimet e saj në shkollën tregtare në Vlorë, themeluar më 1930 në kuadrin e përmirësimit të marrëdhënieve të Shtetit Shqiptar me mbretin Zogu i Parë në krye me shtetin Italian.

Më pas shkolla ekonomike themelohet edhe në Tiranë në 1947, pranë qytetit të nxënësve me drejtor M. Memo. Në këtë moment fillon Regjistri i amzave të nxënësve me Nr. 1, i cili ekziston edhe sot në arshivën e shkollës. Shkolla ishte e sistemit 5-vjeçar dhe pranonte edhe nxënës që vinin nga rrethet e ndryshme të Shqipërisë sidomos nga Shkolla Tregtare Vlorë. Shkollës iu vendos emri Teknikumi Ekonomik “Nako Spiru”.

Ndër lëndët që zhvilloheshin në këtë shkollë profesionale ishin: Gjuhë Shqipe, Gjuhë e Huaj (jugosllavisht e rusisht), Histori, Gjeografi, Fizikë, Kontabilitet, Ekonomi politike, Lëndët financiere, plan- financë, Statistikë, Makinë llogaritëse.

Në vitin shkollor 1948-1949 futet si lëndë e re në vitin e III të Lënda ‘Kushtetutë e marksizëm’.

Shkolla sot quhet Teknike  Ekonomike” dhe është shkollë me sistem 4-vjeçar.

Galeria Fotografike